Home桑拿按摩钟村YHH

钟村YHH

这店也算新  开了 大概不到1年时间吧  里面装修环境  都比较好 这次 找部长预约好了  就 直奔过去     部长告诉我来了个新的    年轻 18s. 身材还算可以 我就说 就她了     进F.可能灯光问题看不清楚样子     不过感觉 蛮不错     FW.很认真   还可以SH.       XX.  大概34A吧    过程不表          FW.老三样  不过 JS 蛮给力      最后 交货走人  JS 号码  16        顺便推介 几个 红牌  66  人高FW.好    8号   东北 人高FW.也很不错